CẠN , Khắc khoải mơ tìm chẳng thấy đâu, Người thương cách biệt để trăng sầu, Non thề mấy thuở cài tâm vẹn, …

CẠN
Khắc khoải mơ tìm chẳng thấy đâu
Người thương cách biệt để trăng sầu
Non thề mấy thuở cài tâm vẹn
Biển hẹn bao ngày khắc dạ sâu
Đợi buổi trao tình Đông ủ ấm
Buồn hôm trả nghĩa Hạ thêm rầu
Ngưu Lang Chúc Nữ từ nay giận
Cạn suối trơ lòng hạn hán lâu.
Phạm Hải Yến
CHẲNG THÀNH
Mấy lời nguyện hứa đã từ âu
Lãng đãng buồng tim cõi dạ rầu
Xa buổi non thề câu nghĩa nhuộm
Gần ngày hẹn biển chữ tình khâu
Rằng duyên tạc cảnh yên bình mất
Bởi ái hằn tâm hạnh phúc sầu
Ước mãi bên nàng vui một kiếp
Nhưng mà ý đó chẳng thành đâu.
Văn Giáp
MÙA BÃO LỤT .
( Vui nương vần MT )
Mưa hoài rả rích biết về đâu
Mái dột nhà nghiêng cảnh não sầu
Gió giật mây hờn sân ngập trắng
Triều dâng lũ cuộn nước tràn sâu
Đồng trên lúa đổ hoa tàn nẫu
Ruộng dưới màu trôi quả nát rầu
Khắc khoải từng đêm buồn tủi phận
Sang mùa bão lụt khổ dài lâu .
Hải Phạm
LẺ LOI
Bao mùa khắc khoải bởi vì đâu
Héo úa tâm cam đẫm lệ sầu
Gió đẩy bờ đau dòng nghĩa đậm
Trăng luồn bến xót giọt tình sâu
Chưa tròn phận số đan hồn lạnh
Chửa vẹn đường tơ kết dạ rầu
Thổn thức buồn đong đầy ước vọng
Thương về kỉ niệm quyện hòa lâu. (NHC)
Hoang Chuong Nguyen

5 thoughts on “CẠN , Khắc khoải mơ tìm chẳng thấy đâu, Người thương cách biệt để trăng sầu, Non thề mấy thuở cài tâm vẹn, …”

  1. MÙA BÃO LỤT .( Vui nương vần MT )Mưa hoài rả rích biết về đâuMái dột nhà nghiêng cảnh não sầuGió giật mây hờn sân ngập trắngTriều dâng lũ cuộn nước tràn sâuĐồng trên lúa đổ hoa tàn nẫuRuộng dưới màu trôi quả nát rầuKhắc khoải từng đêm buồn tủi phậnSang mùa bão lụt khổ dài lâu .

  2. LẺ LOIBao mùa khắc khoải bởi vì đâuHéo úa tâm cam đẫm lệ sầuGió đẩy bờ đau dòng nghĩa đậmTrăng luồn bến xót giọt tình sâuChưa tròn phận số đan hồn lạnh Chửa vẹn đường tơ kết dạ rầuThổn thức buồn đong đầy ước vọngThương về kỉ niệm quyện hòa lâu. (NHC)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *