Đã thiết kế xong hết gói dịch vụ của cocomaison

Đã thiết kế xong hết gói dịch vụ của #cocomaison. Giờ quyết định lập một team làm hết tất cả các việc đó để Coco Chà Bông có thể tập trung làm đại lý phân phối khu vực Đông Nam Bộ cho Cà Na Cô Đang của người mẹ làm rồi lên trả lời các bạn trên @eatcleanwithcocochabong bí quyết để sống thơ như một nàng thơ.
kế hoạch hoàn hảo không chê vào đâu được
https://www.facebook.com/100024826505780/posts/254135648757317/

1 thought on “Đã thiết kế xong hết gói dịch vụ của cocomaison”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *