Đang ỳ ạch vác bụng leo lên cầu thang thở k ra hơi thì ngẩng mặt lên là cặp đùi dài nõn nà đẹp tuyệt vời của 1 em gái mặc váy ngắn cũn đi phía trước

Đang ỳ ạch vác bụng leo lên cầu thang, thở k ra hơi thì ngẩng mặt lên là cặp đùi dài nõn nà, đẹp tuyệt vời của 1 em gái mặc váy ngắn cũn đi phía trước.
Bỗng dưng thấy câu ” Phía trước là bầu trời” là như nào!
Công nhận đẹp gái thích thật ?Đang ỳ ạch vác bụng leo lên cầu thang, thở k ra hơi thì ngẩng mặt lên là cặp đùi dài nõn nà, đẹp tuyệt vời của 1 em gái mặc váy ngắn cũn đi phía trước.
Bỗng dưng thấy câu ” Phía trước là bầu trời” là như nào!
Công nhận đẹp gái thích thật ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *