ĐỒNG NÁT , (Tặng em Cúc, học trò nghèo xứ Thanh-mua- bán Đồng nát để tiếp tục vào đại học), Đồng nát em mua-…

ĐỒNG NÁT
(Tặng em Cúc, học trò nghèo xứ Thanh-mua- bán Đồng nát để tiếp tục vào đại học)
Đồng nát em mua- bán ngọt lành.
Dẫu nghèo tâm đẹp vẫn như tranh
Thương cha khuya sớm tìm cơm cháo
Quý mẹ tháng ngày kiếm bát canh
Lắm miệng ối người toan nói xấu
Nhiều lời đầy kẻ lại bêu danh.
Gạt bỏ mọi điều nên vững bước.
Đồng nát- chí đồng – tất rạng danh

2 thoughts on “ĐỒNG NÁT , (Tặng em Cúc, học trò nghèo xứ Thanh-mua- bán Đồng nát để tiếp tục vào đại học), Đồng nát em mua-…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *