Giờ em mới kịp cảm ơn tất cả khách hàng yêu quý ngày hôm qua đã giúp em đẩy hết xe vải ngày mai 14 âm em về tiếp xe vải Lục Ngạn hàng loại 1 to đẹp ngọt và không sâu đầu lẽ ra giá em bán là 40k k

Giờ em mới kịp cảm ơn tất cả khách hàng yêu quý ngày hôm qua đã giúp em đẩy hết xe vải ,ngày mai 14 âm,em về tiếp xe vải Lục Ngạn,hàng loại 1 to đẹp,ngọt và không sâu đầu,lẽ ra giá em bán là 40k/ kg…nhưng để cảm ơn quý khách đã giúp em rất nhiều,ngày mai em sẽ bán đủ trả cước vận chuyển và giá gốc em lấy tại vườn :30 k/ kg …(em chỉ bán loại 1 nhé khách )
Phí ship tất cả các đơn 10 k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *