Hãy chúc mừng cho anh ấy Anh ấy đã tin tưởng tôi 100 free Tôi đã làm được một việc tốt cho cuộc đời này

Hãy chúc mừng cho anh ấy.
Anh ấy đã tin tưởng tôi.(100%free)
Tôi đã làm được một việc tốt cho cuộc đời này.
Anh ấy vui quá nên chưa kịp cảm ơn tôi(Bình yên rồi anh nhỉ!)
Cảm ơn Hội đồng phúc thẩm Tòa án nd tỉnh Đắk Lắk đã xét xử công bằng.
Tôi chỉ cần nụ cười hiền hậu của anh thôi.
Hôm nay tôi đã hạ gục 2 LS vô tâm (Khến hai anh ấy vò đầu???)

2 thoughts on “Hãy chúc mừng cho anh ấy Anh ấy đã tin tưởng tôi 100 free Tôi đã làm được một việc tốt cho cuộc đời này”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *