Hãy quên đi những gì đau khổ , Em sang ngang cất bước theo chồng , Rượu ly bôi làm Tim anh nhộm máu , Om U sầu hận…

Hãy quên đi những gì đau khổ
Em sang ngang cất bước theo chồng
Rượu ly bôi làm Tim anh nhộm máu
Om U sầu hận mãi mãi ngàn năm
Mưa buồn thấy gói thuốc chữ “Hero “của người ta viết vu vơ xin đừng ném đá nha các bạn..
Sầu Vương….

3 thoughts on “Hãy quên đi những gì đau khổ , Em sang ngang cất bước theo chồng , Rượu ly bôi làm Tim anh nhộm máu , Om U sầu hận…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *