Hội thảo Những điều cần biết về thuế nhà thầu miễn phí

Hội thảo: Những điều cần biết về thuế nhà thầu miễn phí
Thuế luôn là một đề tài thú vị. Nghệ thuật là sự cân bằng giữa chi phí thuế và tuân thủ pháp luật. Sao để vừa có thể bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và cũng tránh những khoản phạt truy thu thuế.
Buổi sinh hoạt Clb kế toán trưởng kỳ tháng 7/2018 – Chúng ta sẽ cùng trao đổi chuyên đề “Thuế nhà thầu – Hiểu đúng làm đúng” với diễn giả Nguyễn Trung Hòa, CPA xoay quanh các nội dung
1. Tại sao thuế nhà thầu là vấn đề cần quan tâm của các doanh nghiệp?
2. Thuế nhà thầu bắt nguồn từ đâu? Quản trị rủi ro cho thuế nhà thầu như thế nào?
3. Khung pháp lý đối với thuế nhà thầu qua các thời kỳ
4. Những quy định nổi bật của TT103/2014 so với các văn bản trước đây
5. Các trường hợp phải chịu thuế nhà thầu mà doanh nghiệp thường gặp: nhập khẩu hàng hóa có các dịch vụ đi kèm theo điều kiện Incoterm, chi phí lãi vay, chi phí hoa hồng trả cho tổ chức nước ngoài, … theo TT103/2014.
6. Cách tính toán thuế nhà thầu thủ tục kê khai thuế nhà thầu cho các trường hợp này.
7. Các công văn hướng dẫn của Cơ quan thuế cho các trường hợp cụ thể.
Đăng ký: http://danketoan.com/…/clb-ke-toan-truong-nhung-dieu-can-b…/

1 thought on “Hội thảo Những điều cần biết về thuế nhà thầu miễn phí”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *