Hôm nay là ngày cuối cùng trong loạt phim dài tập 3 năm tam tai của các tuổi Dần Ngọ Tuất

? Hôm nay là ngày cuối cùng trong loạt phim dài tập ” 3 năm tam tai ” của các tuổi Dần Ngọ Tuất .
( 1998,1994,1990,1986,1982,1978,1974, )
? Cũng là ngày cuối cùng trong vận thế đại hạn tuổi 28 của tuổi 91 , đại hạn tuổi 36 của tuổi 82 .
? Cũng là ngày kết thúc chuỗi chó cắn của tuổi 88 , 76 . Ngừng hạn công việc trắc trở của nữ 84 .
Giảm thiểu thị phi , tiền bạc hư hao của 92 93 .
? Cũng là ngày kết thúc hạn 49 của tuổi 70 .
? Ngày hôm nay là 1 ngày bình thường nhưng rất tuyệt vời ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *