Lần này chúng tôi ghi nhận được thêm 3 chiếc cup về cho đội trong đó Giải nhì hệ tay ga Janus nữ Phạm Kim Ngân Edana Pham Giải ba hệ tay ga Janus nữ Võ Huyền Thiên Thư Yamma Racer Giải ba hệ câu lạc bộ Nguyễn Văn Thiện Xí Ku Chân thành cảm ơn những nhiếp ảnh Huỳnh Văn Thuận Thành Công Lê Duy Phú Văn Nghiệp Xuan Ha Nguyen Media Myride Cảm ơn Đội trưởng hậu cần xuất sắc 3 Long Hiroshi Cảm ơn người thầy của chúng tôi Mr Huynh Duy Phuong BrightRacingSuit AmberCamera SJCam

Lần này chúng tôi ghi nhận được thêm 3 chiếc cup về cho đội, trong đó: ===Giải nhì hệ tay ga Janus nữ: Phạm Kim Ngân (Edana Pham) ===Giải ba hệ tay ga Janus nữ: Võ Huyền Thiên Thư ( Yamma Racer) ===Giải ba hệ câu lạc bộ: Nguyễn Văn Thiện (Xí Ku) Chân thành cảm ơn những nhiếp ảnh: Huỳnh Văn Thuận, Thành Công Lê, Duy Phú, Văn Nghiệp, Xuan Ha Nguyen, Media Myride,.. Cảm ơn Đội trưởng hậu cần xuất sắc <3 Long Hiroshi Cảm ơn người thầy của chúng tôi Mr. Huynh Duy Phuong #BrightRacingSuit #AmberCamera #SJCam

2 thoughts on “Lần này chúng tôi ghi nhận được thêm 3 chiếc cup về cho đội trong đó Giải nhì hệ tay ga Janus nữ Phạm Kim Ngân Edana Pham Giải ba hệ tay ga Janus nữ Võ Huyền Thiên Thư Yamma Racer Giải ba hệ câu lạc bộ Nguyễn Văn Thiện Xí Ku Chân thành cảm ơn những nhiếp ảnh Huỳnh Văn Thuận Thành Công Lê Duy Phú Văn Nghiệp Xuan Ha Nguyen Media Myride Cảm ơn Đội trưởng hậu cần xuất sắc 3 Long Hiroshi Cảm ơn người thầy của chúng tôi Mr Huynh Duy Phuong BrightRacingSuit AmberCamera SJCam”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *