Lâu lâu k đá sân 11 Tự dưng thấy cái nét đá của mình nó thật sự làm đối phương khó chịu

Lâu lâu k đá sân 11 . Tự dưng thấy cái nét đá của mình nó thật sự làm đối phương khó chịu. Hơi lắt léo 1 tí , hơi tốc độ 1 tí , hơi kỹ thuật 1 tí . Nguyễn Hà , Khả Thơ làm chứng . Lại 1 bàn thắng là 1 cú sút phạt khoảng 30m . Như Trung Thành Võ nói : điên rồ . Hihi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lâu lâu k đá sân 11 Tự dưng thấy cái nét đá của mình nó thật sự làm đối phương khó chịu

Lâu lâu k đá sân 11 . Tự dưng thấy cái nét đá của mình nó thật sự làm đối phương khó chịu. Hơi lắt léo 1 tí , hơi tốc độ 1 tí , hơi kỹ thuật 1 tí . Nguyễn Hà , Khả Thơ làm chứng . Lại 1 bàn thắng là 1 cú sút phạt khoảng 30m . Như Trung Thành Võ nói : điên rồ . Hihi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *