MỘT TRĂM VÀ SÁU MƯƠI NĂM mùa này kỷ niệm bay đầy trời thương nhớ có vầng trăng lỗi hẹn bâng quơ có ánh mắt nai tơ hiền một thưở có buổi chiều giăng lưới nắng vàng ươm trên bước chân ai chùng hò hẹn có mây bay trắng xóa cả trời xanh có thầm lặng dịu dàng như là nước mắt có bóng thời gian trên nét giận hờn trên cả cỏ hoa mây bay và gió thổi mùa thương nhớ đầy vơi tím lặng cả bầu trời kỷ niệm

MỘT TRĂM VÀ SÁU MƯƠI NĂM
mùa này kỷ niệm
bay đầy trời thương nhớ
có vầng trăng lỗi hẹn
bâng quơ
có ánh mắt nai tơ
hiền một thưở
có buổi chiều giăng lưới nắng
vàng ươm
trên bước chân ai
chùng hò hẹn
có mây bay
trắng xóa cả trời xanh
có thầm lặng dịu dàng
như là nước mắt
có bóng thời gian
trên nét giận hờn
trên cả cỏ hoa
mây bay và gió thổi
mùa thương nhớ đầy vơi
tím lặng cả bầu trời kỷ niệm
tím cả thời gian
con nước tháng năm trôi
trần hoàng phố

1 thought on “MỘT TRĂM VÀ SÁU MƯƠI NĂM mùa này kỷ niệm bay đầy trời thương nhớ có vầng trăng lỗi hẹn bâng quơ có ánh mắt nai tơ hiền một thưở có buổi chiều giăng lưới nắng vàng ươm trên bước chân ai chùng hò hẹn có mây bay trắng xóa cả trời xanh có thầm lặng dịu dàng như là nước mắt có bóng thời gian trên nét giận hờn trên cả cỏ hoa mây bay và gió thổi mùa thương nhớ đầy vơi tím lặng cả bầu trời kỷ niệm”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *