Nằm trong nhà nghe người ta giao ai bánh khúc nóng đây bánh khúc nóng đây thèm chảy nước miếng cơ mà cứ chạy ra đến cửa nhìn cái cảnh tượng này lại ngoan ngoãn đi vào Đắng lòng

Nằm trong nhà nghe người ta giao ” ai bánh khúc nóng đây , bánh khúc nóng đây ” thèm chảy nước miếng cơ mà cứ chạy ra đến cửa nhìn cái cảnh tượng này lại ngoan ngoãn đi vào …. Đắng lòng . Không biết bao giờ mưa mới tạnh , nước nó mới rút để chiều còn đi học T_T

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *