SALE Các dòng nước hoa Mini còn mỗi mẫu 2 3 chai e xả hết nhé

#SALE!
Các dòng nước hoa Mini còn mỗi mẫu 2,3 chai e xả hết nhé!
Chi tiết từng ảnh mng bấm vào xem giúp e ạ!
Hàng Sale cũng chỉ ship đồng giá 10 nghìn quanh Hnoi!
?Chỉ có hàng auth. Có sai sót em đền bất kể thứ gì! Đừng so sánh giá làm gì mất công nhớ!
Với cả em đã lên cơn sale rùi thì chỉ có giá gốc thôi không mua là phí đấy ạhh

1 thought on “SALE Các dòng nước hoa Mini còn mỗi mẫu 2 3 chai e xả hết nhé”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *