Sáng nay tự dưng thấy FB của tôi share 1 link lúc 4h sáng giờ mà tôi chưa bao giờ dậy sớm đc thế

Sáng nay tự dưng thấy FB của tôi share 1 link lúc 4h sáng – giờ mà tôi chưa bao giờ dậy sớm đc thế. Chắc hẳn có người nào đã vào và sử dụng FB của tôi lúc ý.
Vậy nên nếu các anh chị em FB mà thấy có tin nhắn gì đó lạ từ tôi hoặc thấy các post có nội dung không liên quan đến cá nhân tôi, hay chó, mèo, ăn uống hoặc văn hoá nghệ thuật thì các bác báo tôi phát :).
ps. image: Tong Le

2 thoughts on “Sáng nay tự dưng thấy FB của tôi share 1 link lúc 4h sáng giờ mà tôi chưa bao giờ dậy sớm đc thế”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *