Sau gần 10 năm xem bóng đá và 2 năm ở vị trí làm tổ chức truyền thông hậu cần bla bla thì hôm nay đã làm nhân vật chính trên sân Và chợt nhận ra mình hợp với việc ngồi viết lách quản lý tổ chức và xem ai đó đá bóng hơn Cầu thủ mang áo số 8 của tuyển trường Nhân văn đã xuất hiện sau một mùa giải VUG mất tích v

Sau gần 10 năm xem bóng đá và 2 năm ở vị trí làm tổ chức, truyền thông, hậu cần bla bla…thì hôm nay đã làm nhân vật chính trên sân… Và…chợt nhận ra mình hợp với việc ngồi viết lách, quản lý, tổ chức và xem ai đó đá bóng hơn =)))
⚽⚽⚽⚽⚽⚽
Cầu thủ mang áo số 8 của tuyển trường Nhân văn đã xuất hiện sau một mùa giải VUG mất tích :v

29 thoughts on “Sau gần 10 năm xem bóng đá và 2 năm ở vị trí làm tổ chức truyền thông hậu cần bla bla thì hôm nay đã làm nhân vật chính trên sân Và chợt nhận ra mình hợp với việc ngồi viết lách quản lý tổ chức và xem ai đó đá bóng hơn Cầu thủ mang áo số 8 của tuyển trường Nhân văn đã xuất hiện sau một mùa giải VUG mất tích v”

  1. nài nhé. ban huấn luyện của QTH có 3 người thì 2 người tuyển trường 1 người tuyển đại học quốc gia nhé :V

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *