Sự phủ phàng đời người có đi rồi cũng mất đi có hôm qua nay giật mình tỉnh giức tất cả các cái đều thay đổi

Sự phủ phàng đời người có đi rồi cũng mất đi, có hôm qua nay giật mình tỉnh giức tất cả các cái đều thay đổi. Ví dụ: Bên Nhật Bản, hôm qua còn quay quần bên nhau bên đống lửa bập bồng, nay thì thảm họa Động Đất Sóng Thần
Còn phủ phàng hơn, mái tóc ngày càng bạc càng sắp chết mà còn tổ chức mừng… thọ. Thế gian mình đưa ra để an ủi vé chót…

5 thoughts on “Sự phủ phàng đời người có đi rồi cũng mất đi có hôm qua nay giật mình tỉnh giức tất cả các cái đều thay đổi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *