……………THÀNH QUẢNG TRỊ ……………

……………THÀNH QUẢNG TRỊ ……………
Tặng ai đã sống
C Đ ở thành quảng Trị
Tôi viết bài thơ về tổ ba người
Chiến thắng về rồi
Anh không trở lại
Lời anh dặn tôi ghi tạc mãi
Máu anh đổ cho Trường Sơn
Xanh mãi hôm nay .
Quảng Trị ơi !
Bây giờ đã đổi thay .
Sông Thạch Hãn ngày ngày vẫn chảy .
Em gái Triệu phong ơi !
Làm lòng tôi nhớ mãi
Củ sắn lùi (nướng )
Thay lại một bữa cơm .
Giải phóng về
Mẹ quý em thương
Anh nằm lại ở Trường Sơn
Nơi ấy
Lạnh không anh !
Tôi biết anh lạnh đấy .
Mớ rau rừng
Nhắc lại cuộc chiến tranh .
Tổ quốc ơi !
Tức đất xưa dành
Nay lại bị bọn quân bành chướng
Em gái đèo ngang ơi !
Em đang nghèo
Chưa sướng
Xa em rồi đừng giận nhớ nhiều nghe
Quảng Trị ngày ấy
Huy Hoàng 13/11/2016

4 thoughts on “……………THÀNH QUẢNG TRỊ ……………”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *