THU TÀN Hoạ bài SẦU ĐÔNG của Tường Vân 15 10 18 Thu tàn lá đỏ nhẹ nhàng bay Giữa cảnh mờ sương bóng guộc gầy

THU TÀN!(Hoạ bài SẦU ĐÔNG!của Tường Vân-15/10/18):
Thu tàn lá đỏ nhẹ nhàng bay,
Giữa cảnh mờ sương bóng guộc gầy!
Chén tửu hôm nào đâu đã cạn,
Canh đời thuở nọ có hề say?
Trầm tư mỗi bận thâm quầng mắt,
Nghĩ ngợi bao lần tím cả tay!
Mãi nhớ ngày nao trời trở lạnh,
Kề vai kể chuyện ái đong đầy!!!
+ + +
CHỬA THẤY ĐÂU!?(Hoạ bài NGƯỜI ĐÂU!?của Tường Vân-13/10/18):
Những buổi u buồn ngó ngọn cau,
Trầm tư nhớ lại thuở ban đầu!
Bên thềm dõi ngắm mây vờn nguyệt,
Cạnh cổng đăm nhìn chó giỡn trâu!
Dẫu có ơ hờ tâm chẳng bận,
Dầu cho hớt hải dạ không sầu!
Tin rằng đã hẹn duyên nào chín,
Chữ hạnh bây giờ chửa thấy đâu!!!???
+ + +
CHỜ TRÔNG!(Hoạ bài NỖI SẦU LÊ của Nguyễn Phượng -11/10/18):
Chờ trông đến bữa bậu quay về,
Nỗi quạnh đơn phòng khỏi kéo lê!
Để mỗi đêm buồn không nhợt tái,
Và cho buổi xót đỡ chi nề!
Mong hoài nẻo ái đà xuôi định,
Mộng mãi cung tình hết sảng mê!
Tiếc rẻ ân nồng sao vội nỡ
Dường như chẳng nhớ những câu thề!!!???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *