Xem đại tá Hoàng Xuân Vinh bắn súng

Xem đại tá Hoàng Xuân Vinh bắn súng!!! Tuyệt vời quá! Thần kinh thép!!! Người hùng của thể thao Việt Nam.
Hy vọng sẽ có người viết giỏi hỗ trợ Đại tá Vinh viết sách về những cách vượt khó, cách luyện tập tinh thần thép của anh để mọi người có thể học hỏi.
Quá tuyệt vời! Cám ơn anh!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *