Xuân chớm về sao nhà chẳng có Nụ hoa nào chỉ lá cành trơ Hay là tại mai già mắc cỡ Bên cành đào hàng xóm mởn mơ Nhìn cành đào bên rào rực rỡ Khoe sắc hồng mơn mởn nhởn nhơ Lòng mai già rộn lên cũng muốn Nhưng lại rồi sợ muộn đào chê

Xuân chớm về sao nhà chẳng có
Nụ hoa nào chỉ lá cành trơ
Hay là tại mai già mắc cỡ
Bên cành đào hàng xóm mởn mơ!
Nhìn cành đào bên rào rực rỡ
Khoe sắc hồng mơn mởn nhởn nhơ
Lòng mai già rộn lên cũng muốn
Nhưng lại rồi sợ muộn đào chê!
Thôi thời thôi thế thời đành thế
Khép cửa lòng với những niềm mơ
Được ôm đào bên rào mỗi tối
Cũng thỏa rồi… tuy chỉ là mơ!
***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *